Home

----------------------------------Thơ châm biếm

Công tác phòng, chống tham nhũng đã và đang được thực hiện quyết liệt, không có vùng cấm. ...

Bắt đầu học giữa tháng ba Thời gian học lượng đúng là hay ghê ...

Hôm nay em viết đơn này, Kính xin được nghỉ một ngày dưỡng thương ...

Sao em không thèm qua đây nữa? Giờ cống đường vô đã bớt hôi. ...

Ngại nhất là lúc ôn thi Bẩn nhất dể đoán thời kì mùa đông ...

Có lẽ suốt đời tôi cũng chẳng thể quên, Cái cồn cào thuở sinh viên mong học bổng, Cái thảnh thơi mỗi khi túi rỗng ...

Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi/ Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa. ...

Trai có bồ như hoa có chậu / Em nào thâm hậu, đập chậu cướp hoa. ...